א. ב. ניהול ואחזקה

ניהול וועד בית - בתים משותפים

 
בית מטלות שירות יצירת קשר אודות

 

א. ב. ניהול ואחזקה מתמחה בניהול ואחזקה של השטחים המשותפים בבנייני דירות באילת

בית משותף כולל, בדרך כלל, דירות פרטיות - שאחזקתן באחריות בעליהן ושטחים משותפים - שאחריות אחזקם חלה על כל בעלי הדירות בבניין.

לפעמים יש בעייה בניהול השטחים המשותפים וכאן המקום להעזר ב-
א. ב. ניהול ואחזקה.

אנו עושים להסדרת ההיבט החוקי כולל אסיפת דיירים, חתימות וכיו"ב ובשוטף: גביית מס וועד, תשלום חשבונות, ביצוע אחזקה שוטפת כולל נקיון, החלפת מנורות, טיפול בגינה, טיפול בפיצוצי צנרת ועוד.

ההיבט החוקי: ישנו חוק מסודר המאגד את פעילות המחיה בבתים משותפים הנקרא: חוק בתים משותפים.

"בית משותף" - בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים; "רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת. "בעל דירה" - לגבי דירה שהוחכרה לדורות - החוכר לדורות או חוכר-המשנה לדורות, לפי הענין, זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלענין פרק זה לא יראו אותם כבעלי-דירה; "דירה" - חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר; "בית" - מבנה של קבע, ובכלל זה הקרקע שעליה נבנה;

חוק בתים משותפים: החוק מתאר את אפשרויות ההקמה והפירוק של בית משותף, כמה הדיירים ישתתפו בתיקונו ומהיא עלות שיפוץ בית משותף. בנוסף, החוק מקנה תקנות לגבי אבטחה, גינון, מקלטים ואף פעולות הומאניות כמו הרחקת יונים. החוק עוזר ותומך אף בהתקנת מעליות, מרפסות, צביעה, התקנת אינטרקום, ואפילו בהתקנת תיבות דואר!.

חוק בתים משותפים, יעיל ואפקטיבי לכל דייר בבית משותף המעוניין לחיות בשלום ולדאוג לאיכות חיים בסביבה בה הוא גר.